Το SHOPS.GR χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL), με κρυπτογράφηση 256bit, για ασφαλείς ONLINE εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά
τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά τη μεταφορά. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της PireosPay από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. (δείτε αναλυτικά τους τρόπους πληρωμής).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Εάν έχει την άδεια του χρήστη το SHOPS.GR μπορεί να αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου και ανακοινώσεις. Επιπλέον, το SHOPS.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Επίσης ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων που μας έχει γνωστοποιήσει ή και να περιορίσει ή ακυρώσει τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Το SHOPS.GR συνιστά σε παιδιά και νέους κάτω των 18 ετών να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους πριν υποβάλουν προσωπικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ - NEWSLETTER
Το SHOPS.GR παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή μέσω τηλεφώνου. Το SHOPS.GR δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Η ιστοσελίδα του SHOPS.GR ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμία ευθύνη. Συνιστούμε εκ των προτέρων στον κάθε χρήστη που επισκέπτεται άλλες ιστοσελίδες μέσω του SHOPS.GR να ενημερώνεται για τους αντίστοιχους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.nicolshop.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του SHOPS.GR και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.shops.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Product added to wishlist
Product added to compare.